Máy chủ VPS tính sẵn sàng cao


Máy chủ ảo có cơ chế tự theo dõi trạng thái của các máy chủ VPS và khách hàng sẽ được tận hưởng lợi ích của hệ thống tự động chuyển đổi giữa các máy chủ khi mà một trong các phân hệ quản trị ảo hóa gặp sự cố.

Tính sẵn sàng cao là một ưu tiên hàng đầu cho nhiều hoạt động kinh doanh và cho các hệ thống máy chủ lớn. Từ các doanh nghiệp nhỏ  và vừa trong nước cũng như các doanh nghiệp toàn cầu, ngày càng có nhiều ngành đòi hỏi các Công ty cung cấp dịch vụ chú trọng dịch vụ khách hàng và cung cấp hệ thống dịch vụ máy chủ cao hơn, chất lượng và ổn định hơn. Như vậy vệc chú trọng nhiều hơn đối với các hệ thống ứng dụng phát triển và hoạt động trên máy chủ để trang bị cho hoạt động kinh doanh có nghĩa là các dịch vụ máy chủ đó cũng cần vận hành liên tục.

Các ứng dụng quan trọng, như Website TMDT, CSDL doanh nghiệp và email, thường cần được ưu tiên đặt trong các hệ thống máy chủ lớn và cấu trúc mạng được thiết kế có tính sẵn sàng cao. Điều này cũng đúng với các Website bán lẻ và các hoạt động kinh doanh trên nền web khác. Các nhà cung cấp dịch vụ nhận ra rằng cần phải lên kế hoạch và cấu hình hệ thống máy chủ dịch vụ của mình với tính sẵn sàng cao, để có thể có một hệ thống máy chủ cung cấp dịch vụ cho khách hàng của mình hoạt động ổn định, liên tục.

Tính sẵn sàng cao cũng là một ưu tiên hàng đầu của Việt SEO. Các sản phẩm và chương trình của Việt SEO có thể giúp bạn đạt được tính sẵn sàng cao hơn cho máy chủ và các tải công việc của bạn ở các mức độ khác nhau, từ  mức cơ bản của việc sử dụng nhiều phần cứng cho tới những phương pháp tập trung nhất của việc clustering máy chủ.

Tính sẵn sàng cao là gì
Theo thuật ngữ chung, tính sẵn sàng cao có thể được định nghĩa là sự triển khai một giao thức thiết kế hệ thống bảo đảm mức độ liên tục hoạt động trong một khoảng thời gian định sẵn. Nó chỉ mức độ phục vụ mà các ứng dụng, dịch vụ và các hệ thống cung cấp. Tính sẵn sàng cao có thể mô tả các mục đích kinh doanh và các yêu cầu kỹ thuật, từ những mục đích chỉ bao gồm phần cứng cho tới các mục đích nhiệm vụ của một dịch vụ trên tổng thể – nhưng nó luôn bao gồm việc giảm thiểu thời gian lỗi.

Tính sẵn sàng cao với các giải pháp của Việt SEO
Việt SEO cam kết giúp bạn duy trì mức độ sẵn sàng bạn cần. Việt SEO luôn thiết kế các sản phẩm và chương trình với tính sẵn sàng cao và cung cấp các tính năng khác nhau để giữ cho hệ thống của bạn luôn sẵn sàng.

Việt SEO mang đến tính sẵn sàng cao thông qua việc áp dụng các phương thức sau

 • Sẵn sàng ứng dụng
 • Sẵn sàng phần cứng
 • Sẵn sàng dữ liệu
 • Sẵn sàng giao thông

Sẵn sàng ứng dụng
Trong Windows Server 2008, bản kế tiếp trong họ hệ điều hành Windows Server, Việt SEO đang giới thiệu nhiều tính năng và công nghệ giúp tăng tính bảo mật của các máy chạy Windows Server 2008, tăng hiệu năng và giảm tổng chi phí sở hữu (TCO).

Failover Clustering là một tính năng quan trọng của nền tảng Windows Server mà có thể nâng cao tính sẵn sàng của các ứng dụng. Khi một điểm lỗi, một điểm khác lại bắt đầu cung cấp dịch vụ thay thế. Quá trình này được gọi là failover (dự phòng lỗi).

Failover Clustering trong Windows Server 2008 mang lại tính sẵn sàng và khả năng tùy biến cao cho các ứng dụng quan trọng như CSDL, hệ thống nhắn tin, dịch vụ file và máy in, và lượng công việc ảo hóa. Đa máy chủ (các nút) trong một nhóm vẫn duy trì giao tiếp. Nếu một trong những nút ở một nhóm trở nên không sẵn sàng (bị lỗi hoặc đang được bảo trì), một nút khác ngay lập tức bắt đầu dịch vụ. Những người sử dụng đang truy cập dịch vụ tiếp tục truy cập dịch vụ và không biết được rằng hiện dịch vụ đang được cung cấp từ một máy chủ (nút) khác.

Sẵn sàng phần cứng

 • Chương trình sẵn sàng phần cứng của Windows
  The Windows Server 2008 High Availability Program được thiết kế để giúp các khách hàng của Windows Server 2008 đạt được tính sẵn sàng cao nhất băng việc cung cấp tính sẵn sàng phần cứng “tốt”, “tốt hơn”, và “tốt nhất”. Các khách hàng trải nghiệm tính sẵn sàng “tốt” với các máy chủ được gắn logo “Designed for Windows Server 2008,” được khuyến nghị cho phần cứng không có logo. Các khách hàng trải nghiệm tính sẵn sàng “tốt hơn” với các máy chủ “Designed for Windows Server 2008 High Availability Program.” Tính sẵn sàng “tốt nhất” là High Availability Program đầy đủ, nơi các khách hàng nhận được phần cứng được thiết kế cho chương trình và hỗ trợ và dịch vụ trực tiếp từ phía OEM.
 • Phân vùng phần cứng
  Việt SEO cải thiện hơn tính sẵn sàng và chịu lỗi của máy chủ với việc phân vùng phần cứng động. Windows hoạt động với một hoặc nhiều hơn các phân vùng phần cứng biệt lập với bộ xử lý, bộ nhớ, các I/O host bridges độc lập với các phân vùng phần cứng khác. Trên một máy chủ có khả năng phân vùng động, cấu hình của đơn vị phân vùng được gán cho phân vùng phần cứng có thể được thay đổi khi hệ thống đang hoạt động. Bạn có thể thay thế nóng hoặc thêm các bộ xử lý và bộ nhớ cho các phân vùng này mà không phải khởi động lại thực thể của hệ điều hành đang chạy trên phân vùng phần cứng này. Điều này làm tăng độ tin cậy, tính sẵn sàng, và khả năng dịch vụ của các máy chủ của bạn. Ví dụ, bạn có thể thay thế một bộ xử lý cho thấy dấu hiệu lỗi, hoặc bạn có thể thêm các bộ xử lý ngoài vào một phân vùng khi nhu cầu tăng thêm.

Các hoạt động thông thường bao gồm:

 • Thêm nóng: Thêm một đơn vị phân vùng vào một phân vùng phần cứng đang hoạt động.
 • Thay nóng: Thay thế một đơn vị phân vùng bằng một đơn vị phân vùng thay thế trùng khớp hiện có trong hệ thống. Đây là một hoạt động mang tính nguyên tử không phải là một hoạt động thay nóng nối tiếp bởi một hành động thêm nóng.
 • Tháo nóng: Gỡ bỏ một đơn vị phân vùng ra khỏi một phân vùng phần cứng đang chạy.

Sẵn sàng dữ liệu
Việt SEO đã xây dựng các tính năng để cải thiện độ sắn sàng của Exchange Server 2007 và SQL Server 2005 để giữ cho hệ thống của bạn vận hành.

Tính sẵn sàng cao của Exchange 2007
Việt SEO Exchange 2007 có nhiều cách để mang lại tính sẵn sàng cao cho hạ tầng nhắn tin. Local Continuous Replication (LCR) là một giải pháp đơn máy chủ sử dụng công nghệ log shipping bất đối xứng tích hợp sẵn để tạo ra và duy trì một bản lưu trữ trên một bộ đĩa thứ hai được kết nối vào cùng một máy chủ như là nhóm lưu trữ sản xuất. LCR cung cấp log shipping, log replay, và việc chuyển dịch thủ công nhanh chóng đến bản dữ liệu thứ hai.


Cluster Continuous Replication (CCR) là một giải pháp nhóm sử dụng công nghệ log shipping bất đối xứng tích hợp để tạo ra và duy trì một nhóm lưu trữ trên một máy chủ thứ hai. CCR được thiết kế để làm một hoặc hai giải pháp trung tâm dữ liệu, mang lại tính sẵn sàng cao và khả năng phục hồi của site. CCR, là một giải pháp failover cluster lưu trữ không chia sẻ, là một trong hai dạng triển khai máy chủ mailbox theo nhóm có trong Việt SEO Exchange Server 2007 (dạng còn lại là phân cụm đơn bản, được mô tả dưới đây).

Single Copy Clusters (SCC) là một giải pháp nhóm sử dụng một bản của nhóm dữ liệu cho dữ liệu được chia sẻ giữa các nút trong nhóm. SSC rất giống với phân cụm trong các phiên bản của Exchange Server trước đây, với một số thay đổi và cải tiến đáng kể. SSC, một giải pháp lưu trữ failover cluster chia sẻ, là một trong hai dạng triển khai máy chủ mailbox theo nhóm có trong Việt SEO Exchange Server 2007.

Standby Continuous Replication (SCR) là một tính năng mới được giới thiệu trong Exchange Server 2007 Service Pack 1 (SP1). SCR được thiết kế cho các điều kiện cụ thể sử dụng hoặc cho phép sử dụng các máy chủ phục hồi đang ở chế độ standby. SCR mở rộng các tính năng sao chép hiện có và cho phép độ các điều kiện sẵn sàng dữ liệu mới đối với các máy chủ mailbox Exchange Server 2007. SCR sử dụng cùng công nghệ log shipping và replay mà LCR và CCR sử dụng để cung cấp các lựa chọn và cấu hình triển khai bổ sung bằng cách cung cấp cho quản trị viên khả năng tạo ra các bản nhóm lưu trữ bổ sung. SCR có thể được sử dụng để sao chép dữ liệu từ máy chủ mailbox độc lập hoặc máy chủ mailbox nhóm.

Tính sẵn sàng cao của SQL 2005
Việt SEO cam kết chặt chẽ về tính sẵn sàng CSDL với SQL Server, được nhấn mạnh bằng việc giới thiệu SQL Server Always On Technologies. SQL Server 2005 Always On Technologies bao gồm:

 • Database mirroring
 • Failover clustering
 • Log shipping
 • Database snapshots
 • Tách biệt snapshot
 • Sao chép Peer-to-peer
 • Vận hành trực tuyến

Được sử dụng riêng hoặc kết hợp, những tính năng này sẽ giúp giảm thiểu thời gian ngưng trệ và giữ cho hệ thống trong công ty của bạn luôn sẵn sàng cao độ.

Database Mirroring
Database Mirroring là một giải pháp phần mềm để tăng tính sẵn sàng của CSDL thông qua việc hỗ trợ dự phòng sau khi xảy ra lỗi gần như tức thời mà không mất đi dữ liệu. Dễ dàng để cài đặt và quản lý và không đòi hỏi phần cứng có sở hữu. Lợi ích của phản chiếu CSDL bao gồm bảo vệ dữ liệu bằng cách cung cấp dự phòng hoàn toàn hoặc gần như hoàn toàn, tăng tính sẵn sàng của CSDL trong trường hợp thảm họa, và cải thiện tính sẵn sàng của một CSDL sản xuất trong khi nâng cấp.

Failover Clustering
Failover Clustering mang lại sự hỗ trợ có tính sẵn sàng cao cho toàn bộ các thực thể của SQL Server. Các ứng dụng như SQL Server và Notification Services được cài đặt vào một nhóm Server Cluster, được gọi là nhóm tài nguyên. Bất cứ khi nào, mỗi nhóm tài nguyên này chỉ được sở hữu bởi chỉ một nút trong nhóm. Dịch vụ ứng dụng có một tên ảo độc lập với các tên nút, và được biết tới là tên thực thể của failover cluster. Một ứng dụng có thể kết nối với thực thể của failover cluster bằng cách tham chiếu tên thực thể của failover cluster; nó không cần biết đến nút nào host thực thể của failover cluster.

Log Shipping
Giống như database mirroring, log shipping hoạt động ở cấp độ CSDL. Log shipping cung cấp dự phòng ở cấp độ CSDL với một hoặc hai thực thể của SQL Server. Nó sử dụng các công việc được lên kế hoạch để tự động sao lưu, copy và phục hồi các log giao dịch để duy trì các bản copy thứ cấp của cơ sở dữ liệu trên một máy chủ standby. Không giống như database mirroring, log shipping cho phép nhiều CSDL thứ cấp, điều mà tạo ra một giải pháp tốt hơn cho các ứng dụng đòi hỏi nhiều failover sites. Log shipping có thể được cấu hình để cung cấp sự bảo vệ chống lại các lỗi sử dụng. Sự trì hoãn về thời gian tạo ra một cửa sổ có thể ngăn chặn sự lây lan của lỗi con người tới máy chủ standby. Log shipping cũng có thể được sử dụng để giảm tải trên máy chủ sơ cấp bằng cách sử dụng máy chủ thứ cấp cho việc xử lý các truy vấn chỉ đọc.

Sao chép
Sao chép sử dụng mô hình publish-subscribe, cho phép một máy chủ sơ cấp, được gọi là publisher, để phân phối dữ liệu đến một hoặc nhiều máy chủ thứ cấp, hay là các subscriber. Sao chép tạo ra tính sẵn sàng thời gian thực và khả năng tùy biến trên khắp các máy chủ này. Nó hỗ trợ lọc để cung cấp các bộ dữ liệu cho các subscriber, và cũng cho phép việc cập nhật được phân vùng. Các subscriber trực tuyến và sẵn sàng cho việc báo cáo hoặc các chức năng khác mà không cần phục hồi truy vấn.

Sẵn sàng giao thông
Cân bằng tải mạng (NLB) clustering tăng cường tính sẵn sàng bằng cách tận dụng sự giao tiếp lẫn nhau giữa các máy chủ (được biết tới như là các host). NLB phân phối giao thông IP tới các thực thể của một dịch vụ TCP/IP, như một Web server, mỗi thực thể này chạy trên một host trong nhóm. Việc phân phối các yêu cầu của máy khách giữa các NLB cluster hosts là trong suốt với các máy khách; từ bất kỳ điểm nào trên máy khách, nhóm dường như là một máy chủ đơn lẻ trả lời các yêu cầu từ các máy khách này.

NLB là một phương thức hiệu quả, có khả năng tùy biến nhằm đạt được tính sẵn sàng cao hơn đối với các tải công việc của máy chủ không có tình trạng. Thuật ngữ “stateless” chỉ các tải công việc đáp lại yêu cầu của mỗi máy khách như là một giao dịch biệt lập. Các yêu cầu của máy khách được giải quyết trước một yêu cầu của máy khách cho trước không có tác động đến giao dịch hiện tại. Một ví dụ tốt là một Web server. Đối với mỗi máy khách yêu cầu một trang Web, Web server thu thập tất cả các thông tin cần thiết để lắp ráp các văn bản, hình ảnh và dữ liệu để thực thể trang Web đó cho máy khách từ riêng máy khách đó. Máy chủ sau đó sẽ thu thập tất cả các thông tin nó cần cho một yêu cầu từ máy khách kế tiếp máy khách trước đó, và cứ như vậy. Do mỗi yêu cầu của máy khách cung cấp tất cả các thông tin mà máy chủ stateless cần để hoàn thành giao dịch, tương đối đơn giản để bất cứ yêu cầu máy khách nào được giải quyết bằng thực thể trùng lặp của tải công việc máy chủ chạy trên các host của một phân cụm NLB.


Quản lý máy chủ VPS đơn giản

Hệ thống quản lý trên nền web-based, giao diện quản lý chi tiết được thiết kế đơn giản, tiện dụng và dễ hiểu nhất cho phép khách hàng quản lý mọi tài nguyên được cấp phép và phân bổ tài nguyên cho ...

Chi tiết

Dễ dàng nâng cấp cấu hình máy chủ ảo

Máy chủ ảo dễ dàng nâng cấp tài nguyên RAM, HDD, Băng thông. Khi cần thiết chỉ cần nâng giới hạn tài nguyên cho máy chủ ảo hoặc tạo thêm máy chủ ảo mới để phục vụ cho tăng trưởng của công việc kinh doanh.

Chi tiết

Triển khai cấp mới máy chủ ảo nhanh chóng

Cấp mới một máy chủ ảo,  cài đặt và đưa máy chủ VPS vào hoạt động một cách nhanh chóng trên giao diện quản lý tài nguyên VMware Server ESXi 5. Khôi phục, cài đặt lại hoặc cài mới các máy chủ ...

Chi tiết

Máy chủ VPS tính sẵn sàng cao

Máy chủ ảo có cơ chế tự theo dõi trạng thái của các máy chủ VPS và khách hàng sẽ được tận hưởng lợi ích của hệ thống tự động chuyển đổi giữa các máy chủ khi mà một trong các phân hệ quản ...

Chi tiết