Giải pháp sao lưu dự phòng và khôi phục dữ liệu


Sao lưu và khôi phục dữ liệu trở thành thách thức chính của mọi tổ chức. Bộ phận IT đang phải đối mặt với nhiều thách thức để có thể đáp ứng được thời gian sao lưu và khôi phục dữ liệu. Khi dữ liệu ngày càng lớn trong khi đó ngân sách lại bắt đầu bị thu hẹp. Sao lưu và khôi phục dữ liệu là mối quan tâm cụ thể của người quản trị IT, họ cần quản lý dữ liệu sẽ ngày một lớn và phức tạp trong khi bị cắt giảm chi phí nhưng phải đảm bảo khả năng đáp ứng được các dịch vụ ngày càng tăng của doanh nghiệp.

 

Nhiều tổ chức đã nhận thức đơn giản, không đầu tư, trang bị để phù hợp với những thách thức trong việc sao lưu và khôi phục dữ liệu bởi vì cơ sở hạ tầng của họ đã lỗi thời. Hệ thống và mạng IT không phù hợp số lượng các ứng dụng quan trọng ngày càng tăng trong khi thời gian ngừng hệ thống (downtime) thì càng giảm. Hoặc là họ đối phó một cách chắp vá, khắc phục bằng cách cần gì thì làm nấy cho một ứng dụng cụ thể nào đó.
 
Giải pháp kỹ thuật

Với kinh nghiệm thiết kế và triển khai những hệ thống hạ tầng CNTT lớn, Gensys tin tưởng luôn mang đến cho khách hàng những giải pháp sao lưu và dự phòng dữ liệu phù hợp với chi phí tiết kiệm nhất.

Bằng kinh nghiệm và nhân lực của mình, Gensys xây dựng giải pháp sao lưu dữ liệu với nhiều mức an toàn khác nhau như: sao lưu dự phòng ra đĩa cứng, đĩa quang, sao lưu dữ liệu ra băng từ (tape), sao lưu dữ liệu ra nhiều đích phức hợp (D2D2T)... Tất cả các giải pháp này đều được thực hiện tự động theo lịch (Schedule) định sẵn của người quản trị hệ thống, giảm thiểu sai sót/nhầm lẫn do thực hiện bằng tay.

Mô hình của giải pháp


Quản lý máy chủ VPS đơn giản

Hệ thống quản lý trên nền web-based, giao diện quản lý chi tiết được thiết kế đơn giản, tiện dụng và dễ hiểu nhất cho phép khách hàng quản lý mọi tài nguyên được cấp phép và phân bổ tài nguyên cho ...

Chi tiết

Dễ dàng nâng cấp cấu hình máy chủ ảo

Máy chủ ảo dễ dàng nâng cấp tài nguyên RAM, HDD, Băng thông. Khi cần thiết chỉ cần nâng giới hạn tài nguyên cho máy chủ ảo hoặc tạo thêm máy chủ ảo mới để phục vụ cho tăng trưởng của công việc kinh doanh.

Chi tiết

Triển khai cấp mới máy chủ ảo nhanh chóng

Cấp mới một máy chủ ảo,  cài đặt và đưa máy chủ VPS vào hoạt động một cách nhanh chóng trên giao diện quản lý tài nguyên VMware Server ESXi 5. Khôi phục, cài đặt lại hoặc cài mới các máy chủ ...

Chi tiết

Máy chủ VPS tính sẵn sàng cao

Máy chủ ảo có cơ chế tự theo dõi trạng thái của các máy chủ VPS và khách hàng sẽ được tận hưởng lợi ích của hệ thống tự động chuyển đổi giữa các máy chủ khi mà một trong các phân hệ quản ...

Chi tiết